Izotermični, ogrevani in hladilni rezervoarji za prevoz tekočin s kontrolirano temperaturo

Izotermična posoda za zbiranje mleka z vakuumsko tesnilno ali centrifugalno črpalko

Cisterna za prevoz vnetljivih živilskih tekočin (ADR RAZRED 3)

Cisterna za prevoz neživilskih in nenevarnih tekočin

Cisterna za prevoz tekoče hrane